8 vokatry ny tsy fiheveran-tena

halanao ny tenanao

Mazava ho azy fa misy fotoana izay tsy tiantsika ny tenantsika rehetra, mahatsapa rikoriko amin'ny eritreritsika na ny fihetsika sasany, fa raha mitranga matetika loatra izany, dia famantarana mahazatra ny fiheveran-tena ho ambany izany. Ny fankahalana tena dia miavaka amin'ny fahatsapana fahatezerana sy fahasorenana momba ny maha-ianao anao ary tsy fahafahana mamela ny tenanao na dia amin'ny fahadisoana tsy manan-tsiny indrindra aza.

Inona no hatao amin'izany?

Atsaharo ny fifanakalozan-kevitra ao anatiny. Ny mpitsikera ao anatinao dia mitahiry fankahalana tena, ka ny dingana voalohany dia ny mampangina ny feo ao an-dohanao amin'ny fanerena amim-pahatsorana ny tenanao hamerina valiny tsara amin'ny eritreritra ratsy rehetra mipoitra.

Mamelà ny fahadisoanao. Tsy misy olona tsara na ratsy foana. Ny zavatra tsara dia tsy mahatonga anao ho olo-masina, toy ny zavatra ratsy tsy mahatonga anao ho olona mahatsiravina. Mety haharitra ela ianao vao mamela ny tenanao. Ara-dalàna tanteraka izany.

Esory ny finoanao ratsy. Mety mahatsapa toy izany ianao satria ny tontolo iainanao (ny ray aman-dreninao, ny mpiara-miasa taloha, na ny tenanao) indray mandeha no nametraka ireo sary ireo taminao. Aza matahotra ny hamerina hanoratra ny soratrao manokana ary avereno averina ny anjara asanao – fiainanao izany.

Variana amin'ny fikatsahana ny fahatanterahana ianao

Ny fahalavorariana dia iray amin'ireo lafiny manimba indrindra amin'ny fiheveran-tena ambany. Ny perfectionist dia olona miaina miaraka amin'ny fahatsapana tsy fahombiazana hatrany satria, na dia eo aza ny zava-bitany mahatalanjona, dia tsy mahatsiaro tena ho ampy izy.

Inona no hatao amin'izany?

– Mahaiza mandanjalanja. Eritrereto tsara ny antonony ny tanjonao, alohan'ny hiezahanao hanatratra izany. Tsarovy fa amin’ny ankapobeny dia tsy lavorary ny fiainana, ary ny fahalavorariana, raha ny marina, dia tsy misy tsotra izao.

Fantaro fa misy fahasamihafana goavana eo amin'ny tsy fahombiazana amin'ny zavatra ataonao sy ny tsy fahombiazana tanteraka. Aza afangaro ireo zavatra ireo.

– Atsaharo ny fanaovana elefanta amin'ny lalitra. Mazàna manao tsirambina ny zavatra madinika ny mpikatroka lavorary. Tsy mijery ny sary lehibe fotsiny izy ireo, mandinika ny lesoka kely izay matetika tsy misy dikany. Miverena matetika ary mirehareha amin'ny zavatra nataonao.

halanao ny vatanao

Ny fahitana diso tafahoatra amin'ny vatanao dia mifandray amin'ny fiheveran-tena ambany ihany koa. Midika izany fa ny zavatra kely rehetra, na vazivazin'olona momba ny orona lehibe na ny mole eo amin'ny tarehiny, dia mety hisy fiantraikany amin'ny fomba fijerinao sy ny fanehoanao ny tenanao. Mety hisakana anao tsy hikarakara ny fahasalamanao sy ny bika aman'endrinao izany, satria mahatsiaro ho tsy mendrika izany ianao.

Inona no hatao amin'izany?

– Atsaharo ny fampitahana ny tenanao amin’ny hafa. Ny fampitahana dia mpangalatra hafaliana mampalahelo izay mitarika ho amin'ny fisalasalana. Ekeo fa samy hafa ny tsirairay ary tsarovy ny herinao.

– Tandremo ny fahasalamanao. Ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana sy ny fanatanjahan-tena tsy tapaka dia tsy hahatonga anao ho salama ara-batana fotsiny, fa hitarika amin'ny famoahana ny endorphins - hormonina fifaliana.

– Tandremo ny endrikao. Matetika ny olona manana fahitana manjavozavo momba ny vatany no mitsahatra tsy manao ezaka, satria mino fa tsy misy dikany izany. Ary misy ny dikany.

Mihevitra ianao fa tsy manao zavatra mahasoa

Isika rehetra dia mirona hisalasala tsindraindray amin'ny lafiny sasany amin'ny fiainantsika, fa ny fahatsapana lalina ny tsy misy dikany dia avy amin'ny finoana fa tsy sarobidy toy ny hafa ianao. Zava-dehibe ny mahatakatra fa tsy hanome anao olon-kafa ny fiheveran-tena, fa mila manangana izany ianao.

Inona no hatao amin'izany?

Fantaro fa samy manana ny talentany ny olona tsirairay. Tokony hianatra momba azy ireo isika ary hirehareha amin’izy ireo, amin’ny finoana fa olona mendrika isika.

Atsaharo ny fiheverana fa tsara noho ianao ny hafa. Azonao atao ny manamarika ny fahamendrehan'ny olona iray, fa tsy manimba ny tenanao. Aza mieritreritra fa raha ny mpiara-miasa dia haingana miakatra ny asa tohatra, ary ny namanao nandresy tamin'ny fifaninanana dihy, dia tsara kokoa noho ianao. Tsarovy ny tenanao sy ny talentanao.

“Tsarovy fa ny fomba itondran’ny hafa antsika dia fahadisoantsika ihany. Raha manambany ny tenanao amin'ny fifanakalozan-kevitra ianao dia hitondra anao toy izany izy ireo. Fantaro fa olona mendrika ianao ary hajao ny tenanao. Dia hanaja anao ny hafa.

saropady loatra ianao

Ity no lafiny maharary indrindra amin'ny fiheveran-tena ambany. Na manakiana ianao na mahatsiaro ho kivy noho izay fanehoan-kevitra miantefa aminao, dia zava-dehibe ny mijanona amin'ny fahatsapana mampalahelo.

Inona no hatao amin'izany?

– Henoy izay lazain’ny olona. Fa diniho tsara raha marina na tsia ny fanehoan-kevitra iray alohan'ny hanapahana hevitra hoe ahoana no hitondrana azy.

“Tandremo fa afaka mikarakara ny tenanao ianao. Raha tsy ara-drariny ny fanakianana dia lazao fa tsy mitovy hevitra ianao.

– Aoka ianao ho mavitrika. Na izany aza, raha misy marina ny fanakianana, aza manomboka manaratsy ny tenanao ary miery any an-joron-trano. Aleo mihaino fanakianana dia manatsoaka hevitra fa misy mila ovaina mba hihatsara.

- Manohy ny fiainana. Mamerimberina hatrany izay mahatezitra anao, dia fehezinao lalina ao anaty fitadidianao izany, ary tsy tsara izany.  

Matahotra sy manahy ve ianao

Ny tahotra sy ny finoana fa tsy manan-kery hanova na inona na inona eo amin'ny fiainanao dia mifandray tsy azo lavina amin'ny fiheveran-tena ambany.

Inona no hatao amin'izany?

Avahana ny tena tahotra sy ny tsy mitombina. Avereno amin'ny zava-misy ny ahiahinao. Ohatra, mety hihevitra ianao fa tsy misy dikany ny fiakarana ambony satria heverinao fa tsy ho azonao izany. Manao ahoana ny fahamarinan'io fanambarana io rehefa eo anoloanao ny zava-misy?

- Manangana fahatokisana amin'ny fiatrehana ny tahotra. Manaova karazana piramidan'ny tahotra, mametraka ny tahotra lehibe indrindra eo an-tampony, ary ny tahotra kely indrindra eo amin'ny farany ambany. Ny hevitra dia ny hampiakatra ny piramida, hiatrehana ny tahotra tsirairay ary hampitombo ny fahatokisanao ny fahaizanao.

Tezitra matetika ianao

Fihetseham-po ara-dalàna ny hatezerana, saingy mivadibadika izany rehefa manana fiheveran-tena ho ambany ianao. Rehefa tsy manome lanja ny tenanao ianao dia manomboka mino fa tsy zava-dehibe amin’ny hafa ny eritreritrao sy ny fihetseham-ponao. Mety hitombo ny fanaintainana sy ny fahatezerana, ka na ny zavatra kely aza dia mety hiteraka hatezerana.

Inona no hatao amin'izany?

– Ianaro ny fomba hijanonana ho tony. Ny fomba iray dia ny tsy mamela ny fihetseham-ponao hanjavona ary avy eo dia mipoaka tampoka ianao. Ambarao avy hatrany kosa ny fihetseham-ponao.

– Abstract. Raha tsy mandeha ireo voalaza etsy ambony ireo dia miala amin'ny toe-javatra ary mifoka rivotra miadana mba hampiadana ny fitepon'ny fonao ary hamerina ny vatanao ho tony.

“Aza manao izany fotsiny. Matetika ny olona manana fiheveran-tena ho ambany dia tezitra ary malahelo rehefa sahirana amin'ny fanamboarana zavatra. Aza mifidy hatezerana fotsiny.

Miezaka mampifaly ny olona rehetra ianao

Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra ananan'ny olona manana fiheveran-tena ho ambany dia ny fahatsapana fa tsy maintsy tian'ny hafa izy ireo mba ho tia sy hanaja azy ireo ho setrin'izany. Vokatr'izany, matetika ny olona no mahatsiaro ho voa sy ampiasaina.

Inona no hatao amin'izany?

– Mianara miteny hoe tsia. Tsy miankina amin'ny fankatoavan'ny hafa ny lanjanao – tian'ny olona ianao amin'ny maha-ianao anao, fa tsy amin'ny zavatra ataonao ho azy ireo.

- Manàna fitiavan-tena ara-pahasalamana. Na farafaharatsiny mieritreritra ny zavatra ilainao. Ny olona manana fiheveran-tena ara-pahasalamana dia mahafantatra hoe rahoviana no ilaina ny mametraka azy ireo ho loha laharana.

– Mametraha fetranao. Matetika dia avy amin'ny fianakaviana sy ny namana izay tafintohina fa tsy afaka manao zavatra ny lolompo. Atombohy mametra ny fetranao mba hazava aminao ny amin'izay tianao hatao sy izay tsy ataonao. Dia ho maivamaivana ianao.

Leave a Reply