Ny maha-reny sy ny vegetarianisma, na ny fieken-keloka ataon'ny reny tanora iray

Tsara kokoa ny mangina momba ny maha-vegetarian anao. Ary ny maha-reny tsy fihinanan-kena anao ary mampinono mihitsy aza, vao mainka izany. Raha manaiky ny voalohany ny olona dia tsy manaiky ny faharoa! "Eny, eny, ianao, fa ny zaza mila izany!" Ary azoko tsara izy ireo, satria izy mihitsy no nitovy, tsy afaka niatrika ny fahamarinana. Angamba ny zavatra niainako momba ny maha-reny dia mahasoa ny olona iray, tiako ny reny tanora na ho avy tsy hatahotra na inona na inona!

Teny an-dalana aho, nisy lehilahy niseho ara-potoana izay afaka naneho tamin'ny ohatra nasehony fa tsy tokony ho zatra ny fihatsarambelatsihy ianao rehefa tia ny sasany nefa mamono ny hafa… Vadiko io lehilahy io. Raha vao nifankahita izahay, dia sadaikatra aho fa mpihinana zava-maniry izy, ary tiako ho fantatra hoe: inona no sakafony? Ny tena azoko eritreretina rehefa miomana amin'ny sakafo hariva miaraka amin'ny trano dia ny mividy fangaro legioma mangatsiaka poloney ary mahandro azy ...

Saingy rehefa nandeha ny fotoana dia nianatra nahandro zava-maniry tamin'ny fomba isan-karazany aho, ka ny fanontaniana hoe "Inona no hohaninao?" Tsy mora izao ny mamaly. Mamaly aho, amin'ny ankapobeny, toy izao: mihinana ny zava-drehetra isika, afa-tsy ny zavamananaina.

Toa mora amin’ny olona ny manaraka ny toetrany voajanahary, ny mitia ny velona, ​​ny mikarakara azy. Tena vitsy anefa ireo tsy voafehin’ny hevi-diso sy ny fitaka amin’izao androntsika izao, izay tena maneho fitiavana amin’ny fomba feno!

Indray mandeha aho nihaino lahateny nataon'i OG Torsunov, ary tiako ny fanontaniany tamin'ny mpanatrika hoe: tianao ve ny akoho? ahoana ny fitiavanao azy? tianao ve ny mandehandeha eny an-tokontany, miaina ny fiainany, sa tia mihinana azy miaraka amin'ny crust ianao? Mihinana miaraka amin'ny crust nendasina - izany no fitiavanay. Ary inona no lazain'ireo takelaka misy omby falifaly eny amin'ny saha maitso sy saosisy mandihy amin'ny skates? Tsy tsikaritro teo aloha fa tsy nieritreritra an'izany aho. Saingy avy eo, toy ny nisokatra ny masoko, ary hitako ny toetra masiaka amin'ny dokam-barotra toy izany, tsy ny talantalana misy sakafo no hitako, fa ny talantalana misy ireo niharan'ny habibian'olombelona. Tsy nihinana hena intsony àry aho.

Nikomy ny havana, ary noho ny herin’ny fanahy, mazava ho azy, namaky boky maromaro aho, nijery filma momba ny fihinanana zava-maniry ary niezaka nifamaly tamin’ny havana. Ankehitriny, heveriko fa tao anatin'ireo fifandirana ireo dia tsy naharesy lahatra azy ireo loatra aho fa ny tenako.

Tsy tonga tampoka ny fahafantarana ny fahamarinana lalina, fa rehefa miomana isika. Fa raha tonga izany, dia tsy tsikaritra, ny tsy fiheverana izany dia lasa toy ny lainga tonga saina ho an'ny tena. Ny fihinanana hena, ny akanjo vita amin'ny hoditra sy ny volony, ny fahazaran-dratsy dia efa niala tamin'ny fiainako, toy ny tsy nisy mihitsy. Nisy ny fanadiovana. Nahoana no mitondra ny enta-mavesatry ny tavy rehetra amin'ny dianao eto an-tany? Izao anefa no olana: saika tsy misy azo izarana ny finoany, tsy misy mahazo azy.

Bevohoka aho, ka tsy nilaza na inona na inona tamin’ny dokotera momba ny tsy fihinanan-kena aho, satria fantatro tsara izay ho fihetsik’izy ireo. Ary raha nisy tsy nety, dia hazavain'izy ireo amin'ny hoe tsy mihinana hena aho. Mazava ho azy, tao anatiny aho dia nanahy kely momba ny fihetsiky ny zanako, na ampy ny zava-drehetra izy, ary nanonofy ny hiteraka lehilahy kely salama, mba hanjavona ho azy ny fanontaniana rehetra. Saingy anisan'ny nampanahy ahy ny fahazoana antoka fa tsy mety ho ratsy izany, indrindra fa ny fiheverana ny sakafo ho fitambarana proteinina, tavy ary gliosida dia tena voafetra.

Ny sakafo, voalohany indrindra, dia angovo manjavozavo izay mamelona antsika, ary mila mandinika tsara isika tsy izay hanina ihany, fa koa ny fomba fandrahoan-tsakafo, miaraka amin'ny fihetseham-po, amin'ny atmosfera.

Ankehitriny aho dia reny tanora, 2 volana mahery kely izahay, ary tena manantena aho fa hisy zava-maniry hafa hitombo ao amin'ny fianakavianay! Tsy dia liana loatra amin'ny fomba fanoroan'ny dokotera ny sakafo ho an'ireo izay mampinono aho. Ireo toro-hevitra ireo indraindray dia mifanohitra.

Nanapa-kevitra ny hihaino ny foko aho. Isika rehetra dia tsy tena mahay miaina, very hevitra amin'ny safidy. Fa rehefa mitodika ao anatiny ianao dia manontany an'Andriamanitra, dia miteny aminy hoe: Tsy fantatro ny tenako, torio aho, dia tonga ny fiadanana sy ny mazava. Hitohy toy ny mahazatra ny zava-drehetra, ary noho ny fahasoavan’Andriamanitra ihany no hitomboan’ilay zaza teraka ao an-kibo. Koa avelao Andriamanitra hampitombo azy bebe kokoa, eto an-tany. Isika dia fitaovany ihany; Miasa amin’ny alalantsika Izy.

Noho izany, aza malahelo na mampijaly tena amin'ny fisalasalana momba ny fomba hanaovana an'itsy na itsy. Eny, afaka manao fahadisoana ianao, mety ho diso ny fanapahan-kevitra, fa ny fahatokisana amin'ny farany dia mahomby. Gaga aho tamin’ilay fanontanian’i Neny hoe: “Tsy avelanao hifidy ve ny olona iray?!” Manontany tena aho hoe inona no safidy omenay ny ankizy rehefa manosika ny hena sy saosisy ao anatiny? Ankizy maro no mandà ny sakafo hena, tsy mbola voaloto loatra izy ireo ary mahatsapa zavatra hafahafa kokoa. Mahafantatra ohatra maro toy izany aho. Mampalahelo fa eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika dia saika tsy ekena ny fomba fijery marina momba ny sakafo ara-dalàna. Tsy ho ela dia hiatrika olana amin'ny akanin-jaza, sekoly… Hatreto, tsy manana traikefa amin'izany aho. Toy ny ho avy? Fantatro zavatra iray, fa hanao izay rehetra azoko atao aho mba hanomezana fahafaham-po ny zanako amin'ny fiainana madio.

 Julia Shidlovskaya

 

Leave a Reply